ค่ายบูรณาการ

On 06 Nov 2015 13:37
Views: 625

ค่ายบูรณาการระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจาก Montfort Secondary School ,Singapore ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วัดพระธาตุศรีจอมทอง บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา บ้านพระเมตตา หมู่บ้านป่ากลัวย โครงการหลวงอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ และน้ำตกวชิรธาร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2558Facebook comments