รางวัลชนะเลิศ Grand Prix และรางวัล Best Concept A Ward

On 08 Sep 2015 11:04
Views: 496

ผลการแข่งขันในรายการ Panasonic Kid Witness News Global Contest 2015 ณ ประเทศสิงค์โปร ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand Prix และรางวัล Best Concept A Ward ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับรางวัลชนะเลิศระดับโลกกับโครงการนี้Facebook comments