พิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี

On 19 Aug 2015 09:23
Views: 438

พิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี ปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558Facebook comments