พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ และพิธีมอบโล่รางวัลครู

On 06 Aug 2015 13:33
Views: 515

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต และพิธีมอบโล่รางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอ โดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย และออกนอนโรงเรียน ไม่เกินเกณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558Facebook comments