วจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ เนื่องในโอกาสรำลึกถึงแก่มรณกรรม ครบรอบ299 ปี และฉลอง “30 ปี Relocation” ปีการศึกษา 2558

On 12 May 2015 10:19
Views: 575Facebook comments