พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต

On 25 Jul 2014 08:52
Views: 891

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557Facebook comments