การให้การต้อนรับ Mrs. Kristie Kenney

On 08 Jul 2014 13:31
Views: 910

การให้การต้อนรับ Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557Facebook comments