ดาวเดือนมงฟอร์ต ปี 2556

On 14 Jan 2014 14:01
Views: 1,982

ดาวเดือนมงฟอร์ต ปี 2556 ▬ MeGan'53 ผู้กำกับ: วรวัจน์ วาทกิจ ผู้กำกับภาพ: นที อารยวุฒิกุล ประสานงาน: เอกภพ พจนสิทธิ์ สร้างสรรค์: พศิน ไกรสุทรังค์ รายชื่อดาวเดือน 5/1 - นางสาว สวรรยา ทองคำคูณ [เพลง] - นาย กิตติภพ สิทธิ [ต้า] 5/2 - นางสาว ศรัณยา ชินสรนันท์ [แพรว] - นาย วรนันท์ อิ่มโอษฐ์ [ขนุน] 5/3 - นางสาว กัลยารัตน์ แปงเสน [เฟิร์น] - นาย กรณัฏฐ์ อมรรัตนโรจน์ [จูเนียร์] 5/4 - นางสาว สุพิชชา ธรรมรักษา [เฟิร์น] - นาย ธิติวุฒิ อิทธิรัตตกุล [ก้อง] 5/5 - นางสาว นันทิกานต์ รักษ์เผ่าสุวรรณ [เจง] - นาย ปารมิน จุมปา [ป้อง] 5/6 - นางสาว จุฑาภัท จันทมาลัย [ฟ้า] - นาย รัชนาท กัมปนาถแสงยากร [ป้อง] 5/7 - นางสาว ณัฐติกานต์ กวางสบาย [กวาง] - นาย ปรเมษฐ์ พิชญ์ชานน [แขก] 5/8 - นางสาว วันทิตา ณ นคร [มะปราง] - นาย พัชรพล อินทะวงค์ [ไบร์ท] 5/9 - นางสาว ชัญญา พงษ์ไทย [น้ำตาล] - นาย สุรเชษฐ์ คุณกิตติ [ฟักแฟง] 5/10 - นางสาว ญาณิศา สิทธิประเสริฐ [แพท] - นาย ธนกฤต จักร์คำ [มิกกี้] 5/11 - นางสาว อภิสรา ตันอนุกูล [ซีนาย] - นาย พชร อานันทนะ [ไกด์] 5/EP - นางสาว พิชญานิน ชื่นจงกลกุล [ฝัน] - นาย ญาณกร พูลผล [ไฟว์] เพลง: รวมที่เธอคนเดียว (บริษัท คริสตีน่า ไทยแลนด์ จำกัด) เพลง: อยากให้เธอยิ้ม (LG 25th Anniversary)Facebook comments