KWN2013 -

On 13 Nov 2013 14:41
Views: 548

KWN "Value" of immensely "มูล" ค่ามหาศาล กำกับโดย วรวัจน์ วาทกิจ Worrawat watakit ภาพโดย นที อารยวุฒิกุล Natee Arayawutthikul นักแสดง คุณาวุธ กุณานัย Kunawut Kunanai ประสานงาน & เบื้องหลัง พศิน ไกรสุทรังค์ Pasin Kraisutarung ควบคุมความต่อเนื่อง กษิดิ์เดช แก้วประดิษฐ Kasideth Kaewpradit ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ผลงาน "มูล" ค่ามหาศาล หรือ "ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน" คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสารคดีสั้น Kid Witness News 2013 (KWD2013) ปังปอนด์ เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านทุ่งยาว จังหวัดลำพูน หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีการจัดการเป็นระบบระเบียบ ซึ่งหมู่บ้านของเขาได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้าน สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และในความคิด ของเขาเอง เขามีสิ่งหนึ่งที่อยากอวดความทันสมัยของบ้านนอกที่ตนเองอาศัยอยู่ซึ่ง แตกต่างจากในเมืองให้หลายๆ คนได้รับรู้Facebook comments