นักเรียนศิลป์ดนตรี รุ่นที่ 4 โชว์ผลงานดนตรี

On 26 Feb 2016 14:42
Views: 858

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จัดแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรี Hipsder หลากหลายรูปแบบ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559Facebook comments