ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1
(เมื่อ 14/กุมภาพันธ์/2562)
    
EP Night 2018
(เมื่อ 05/กุมภาพันธ์/2562)
    
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา2561
(เมื่อ 05/กุมภาพันธ์/2562)
    
Teaser sportday 2018
(เมื่อ 15/มกราคม/2562)
    
The Cultural Exchange Program.
(เมื่อ 09/มกราคม/2562)