ทุนการศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2562

  • นักเรียนทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครการสอบคัดเลือก วันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2562 (ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน)

ปีการศึกษา 2561