ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนทั่วไป โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่เปิดรับในรอบนี้ ได้แก่

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนของแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการที่เปิดรับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โทร. 0 5324 5570-5 ต่อ 310, 510, 0