หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล

VISION : School of Quality and International Standards

Highlight Gallery ::

 
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยคาบแรกนักเรียนพบครูประจำชั้น และคัดเลือกหัวหน้าห้องเพื่อทำกิจกรรมของห้องต่อไป  
 

 
การอบรม เรื่อง “เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง “เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)” โดย รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิต คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมเซต์โยเซฟ Programme ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
 
 

 
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ได้เรียนเชิญ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ข้อคิด และโอวาท เนื่องในวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม พ.ค. 2562  
 

Highlight Video ::

 
ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1  
 

 
EP Family Night 2018  
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561  
 

 
The Cultural Exchange Program  
 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Link Website : facebook : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม Youtube

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยม
Link Website : facebook : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยม
โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Link Website : facebook : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
Link Website : facebook : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เทคนิคนครพนม
Link Website : facebook : เทคนิคนครพนม
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รายการอาหารกลางวัน สำหรับครูและบุคลากร


Visit Counter:

Montfort College (TH196) is a registered school of Cambridge Assessment International Education


ติดต่อเรา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ 0 5324 5570-5
โทรสาร 0 5324 5571 (เบอร์ติดต่อภายใน)
Line: @Montfort
Email: webmaster@montfort.ac.th