หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล

VISION : School of Quality and International Standards

Highlight Gallery ::

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศให้แก่
นายวงศพัทธ์ วิชัยพันธ์ และ น.ส.ละออทัศน์ ปินะกนิษฐ์กุล นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ประจำปี 2560
 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศให้แก่
“นายณัฐพล จันทร์วงค์ และนางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ นักเรียนชั้น ม.6 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ประจำปี 2561
 
 

 
รับรางวัล 3rd Prize Winner การแข่งขัน Qooco Asia Spelling Cup 2018
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ชั้น ม.1/1 ที่ได้รับรางวัล 3rd Prize Winner การแข่งขัน Qooco Asia Spelling Cup 2018 ที่จัดขึ้น ณ The Resorts World Convention Centre, Singapore เมื่อวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
 
 

 
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัย ยูนนาน (Yunnan University)
“ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัย ยูนนาน (Yunnan University) เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
 
 

Highlight Video ::

 
ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1  
 

 
EP Family Night 2018  
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561  
 

 
The Cultural Exchange Program  
 

สารจากผู้อำนวยการ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Link Website : facebook : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม Youtube

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยม
Link Website : facebook : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยม
โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Link Website : facebook : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
Link Website : facebook : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เทคนิคนครพนม
Link Website : facebook : เทคนิคนครพนม
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Link Website : facebook : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รายการอาหารกลางวัน สำหรับครูและบุคลากร


Visit Counter:

Montfort College (TH196) is a registered school of Cambridge Assessment International Education


ติดต่อเรา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ 0 5324 5570-5
โทรสาร 0 5324 5571 (เบอร์ติดต่อภายใน)
Line: @Montfort
Email: webmaster@montfort.ac.th